שלא מן העולם הזה, יש חברה החזה לפגוש אנשים, על מערכות יחסים.